دوره ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل با هدف آشنایی کلیه مخاطبان از جمله کارمندان، متخصصین و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و سایر علاقمندان با معیارهای مورد سنجش در روش ها و مدل های طبقه بندی مشاغل مورد استفاده در سازمانهای ایرانی و مقایسه آن با مدل های بروز در شرکت های پیشرو جهانم با سرفصل های زیر برگزار می شود:

       - بررسی سابقه تاریخی اجرای طبقه بندی مشاغل در ایران و جهان
       - معرفی و مقایسه روش های معتبر ارزشیابی مشاغل از جمله:
        طبقه بندی  مشاغل بر اساس قانون کار ایران (نحوه محاسبه ضریب ریالی و مزد گروه و...)
        ارزشیابی مشاغل به روش Towers Watson
        ارزشیابی مشاغل به روش Hay Group مورد استفاده در طبقه بندی مشاغل صنعت نفت( نحوه محاسبه گریدهای شغلی و پایه های سازمانی به همراه مثالهای عملی)
        ارزشیابی مشاغل به روش مرسر
       -بررسی چالش ها و پیش بینی و تشریح پیامدها و مدیریت ریسک اجرای طبقه بندی مشاغل در شرکت های با روابط استخدامی متنوع (رسمی، قرارداد مستقیم و پیمانکاری) و ارائه راهکارهای اجرایی.

       - بررسی تحلیل  و ارائه راهکار در خصوص طبقه بندی مشاغل در شرکتهای بزرگ واگذار شده بر اساس اصل 44 قانون اساسی از جمله شرکت های نفتی واگذار شده.
       - لازم به ذکر است این دوره برای کلیه کالرمندان شاغل و کارشناس کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ و شرکت های مختلف از جمله شرکت های پالایشی، پتروشیمی، خودرویی، بانک ها و موسسات مالی و سایر کسب و کارهای مفید، کاربردی و قابل استفاده خواهد بود.

       - با توجه به اینکه  در این دوره انجام محاسبات مربوط به تعیین گروه و گرید مشاغل در همه مدل های مورد بررسی با جزییات و ذکر مثال و تمرین انجام می پذیرد ایجاد و ارتقای سطح مهارتی مخاطبان محقق خواهد شد


       پرطرفدارترین های سعدِوفا

       تازه ترین ها