دوره آموزشی خدمات مشتری و تکریم ارباب رجوع و همکاران

ثبت نام ها بسته اند

دوره آموزشی «خدمات مشتری و تکریم ارباب رجوع و همکاران» در روزهای 16 و 17 و 18 اردیبهشت ماه 1402 در مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر با تدریس مهندس ایزدیخواه برگزار می شود.


تاریخ و زمان
شنبه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
شروع - ۱۰:۳۰
دوشنبه
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
پایان - ۲۰:۳۰ Asia/Tehran
مکان

مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر

--مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر--
--مجتمع پتروشیمی بندر امام ماهشهر--
دریافت مسیر
سازمان‌دهنده

سعدِوفا

09190084459 -02140880112
saedevafa@etudit.com
اشتراک گذاری

ببینید افراد در مورد این رویداد چه می‌گویند و به گفتگو ملحق شوید.