تالار گفتگو در خصوص قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

بیمه بیکاری در خصوص افراد 55 سال به بالا به چه صورت است؟

آواتار
Ali Akbar Izadikhah

پاسخ- افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل  (55 درصد) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان (10 درصد) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل حقوق دستمزد کمتر و از (18 درصد) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد. 

مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

آواتار
رها کردن

پاسخ شما

لطفا به صورت کامل و جامع پاسخ خود را ارائه نمایید.درصورتی که می خواهید صرفا نظر خود را ارائه کنید و نیاز به پاسخ ندارید ، می توانید از گزینه ثبت نظر استفاده نمایید. البته شما همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح نمایید - قطعا نیازی نیست به سوال های تکراری پاسخ دهید. همچنین رای دادن می تواند بسیار کمک کننده باشد - و برای شناسایی بهترین پرسش و پاسخ بسیار موثر خواهد بود.