دوره آموزشی: چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟ (پادکست)

دوره آموزشی: چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟ (پادکست)

در این دوره کتابی بررسی می شود که گنجی ارزشمند و حاصل شصت سال تجربه و تحصیل آقای جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکتریک در دو دهه پایانی سده بیستم است

۹۹,۰۰۰ تومان
99000.0 IRT ۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/03/17
تخمین زمان اتمام دوره 4 ساعت 56 دقیقه
اعضا 5
برد Jack Welch جک ولش winning
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • درس پنجم- رهبری
  • درس ششم- قسمت اول- استخدام کارکنان
  • درس ششم- قسمت دوم- استخدام مدیران
  • درس هفتم- مدیریت افراد
  • درس هشتم- اخراج کارکنان
  • درس نهم- تحول
  • درس دهم- مدیریت بحران
  • درس یازدهم- استراتژی
  • درس دوازدهم- بودجه بندی
  • درس سیزدهم- رشد ارگانیک کسب و کار
  • درس چهاردهم- ادغام و تصاحب (قسمت اول)
  • درس چهاردهم- ادغام و تصاحب (قسمت دوم)
  • درس پانزدهم- شش سیگما
  • درس شانزدهم- تناسب شغل
  • درس هفدهم- ارتقا
  • درس هجدهم- رئیس بد
  • درس نوزدهم- تعادل کار و زندگی
  • درس بیستم- سوالات پرسیده نشده