دوره آموزشی: چگونه یک تیم برنده بسازیم؟ (پادکست)

دوره آموزشی: چگونه یک تیم برنده بسازیم؟ (پادکست)

این دوره صوتی بر مبنای کتاب " چگونه یک تیم برنده بسازیم" نوشته آقای کوین بنفیلد و ترجمه آقای شاهین برادران تدوین و ضبط شده است
این دوره برای کسانی است که می خواهند رهبر موفقی برای یک تیم باشند. و یا می خواهند مهارت های هدایت تیمی خود را افزایش دهند.

۹۹,۰۰۰ تومان
99000.0 IRT ۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
مدرسین
Ali Akbar Izadikhah

      a.a.ezadikhah@gmail.com


مشاهده رزومه کامل مدرس 
به روزرسانی 2022/05/11
تخمین زمان اتمام دوره 4 ساعت 40 دقیقه
اعضا 4
Team working کار تیمی
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • درس سوم - تیم ها چه وقت، چگونه و چرا موثرند؟
  • درس چهارم - اجزای یک تیم سازنده و تاثیر گذار
  • درس پنجم - چرا تیم ها تاثیرگذارند؟
  • درس ششم- پیروی از رهبر
  • درس هفتم - شیوه های هدایت تیم
  • درس هشتم - تبعات ناشی از عدم هماهنگی در تیم
  • درس نهم - چگونه یک تیم هماهنگ تشکیل دهیم؟
  • درس دهم - تئوری مایرز - بریگز MBTI
  • بخش یازدهم - روش اشکال هندسی برای شناسای افراد
  • بخش دوازدهم - چگونه کار تیمی انجام دهیم؟
  • درس سیزدهم - تیم های خود سازمان دهنده و تیم های مجازی
  • درس چهاردهم - چگونه تیم ها رشد می کنند؟
  • درس پانزدهم - چگونه تیمی فکر کنیم؟
  • درس شانزدهم - چگونه به تیم کمک کنید تا موفق شود
  • درس هفدهم - تشویق و قدردانی
  • درس هجدم - افزایش مهارتهای کار تیمی
  • بخش نوزدهم - مهارتهای اجتماعی رهبر تیم
  • درس بیستم (1)- اهمیت برنامه ریزی در مدیریت
  • درس بیستم (2) - اهمیت برنامه ریزی در مدیریت
  • درس بیست و یکم - پیشرفت تیم
  • درس بیست و دوم - راه های ارتباطی صحیح با افراد تیم
  • درس بیست و سوم - سخنرانی موثر در حضور دیگران
  • درس بیست و چهارم - ملاقات های رودررو
  • درس بیست و پنجم - نحوه ی ارزیابی کار تیمی