محتوای دوره

درس دوم - تیم ها چه کاری انجام می دهند؟

چگونه ایده هایی برای کار تیمی بیابید؟
چگونه یک تیم را تعریف کنید و بدانید تیم ها برای چه کارهایی تشکیل می شوند؟
چرا باید به صورت تیمی کار کنید و به چه نوع تیمی تعلق دارید؟
بازدید
2 کل بازدیدها
2 نمایش اعضا
0 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این video توسط ایمیل.

تعبیه در وبسایت شما