تالار گفتگو در خصوص قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

پرداخت مزد مرخصی استعلاجی به عهده چی کسی است؟

آواتار
کیانا صدیق پور

با سلام و خسته نباشید
در مدت استعلاجی کمتر از 3 روز ، پرداخت مزد به عهده کارفرما میباشد و یا از مرخصی استحقاقی کارمند کسر میشود؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
آواتار
Ali Akbar Izadikhah
بهترین پاسخ

با سلام و ارادت

در پاسخ به این سؤال، لازم به ذکر است که پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی مربوط به ایام بارداری به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد که بر اساس شرایط و به میزان مقرر در قانون تأمین اجتماعی پرداخت می گردد.

طبق ماده 62، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد، پرداخت خواهدشد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

و ابته در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان تأمین اجتماعی در مواقعی که کارگر، بیمار و قادر به کار نیست غرامت دستمزد سه روز اول بیماری را به وی پرداخت نمی نماید، همان طور که اشاره شد طبق بند یک ماده  62 قانون تأمین اجتماعی در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنان چه پرداخت غرامت دستمزد 3 روز اول بیماری کارگران بنا بر توافق صریح و یا ضمنی کارفرما در کارگاه معمول باشد رویه معمول به عنوان عرف و روال کارگاه محسوب و به طور یک جانبه از طرف کارفرما قابل تغییر نخواهد بود.

آواتار
رها کردن

پاسخ شما

لطفا به صورت کامل و جامع پاسخ خود را ارائه نمایید.درصورتی که می خواهید صرفا نظر خود را ارائه کنید و نیاز به پاسخ ندارید ، می توانید از گزینه ثبت نظر استفاده نمایید. البته شما همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح نمایید - قطعا نیازی نیست به سوال های تکراری پاسخ دهید. همچنین رای دادن می تواند بسیار کمک کننده باشد - و برای شناسایی بهترین پرسش و پاسخ بسیار موثر خواهد بود.