چگونه یک کسب و کار برنده بسازیم؟

    ۹۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان 99000.0 IRT

    ۹۹,۰۰۰ تومان

    این ترکیب وجود ندارد.

    افزودن به سبد خرید سریع

    در این دوره کتابی بررسی می شود که گنجی ارزشمند و حاصل شصت سال تجربه و تحصیل آقای جک ولش مدیر افسانه ای جنرال الکتریک در دو دهه پایانی سده بیستم است