دوره آمورشی "ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل براساس مدل Hay Group"

    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان 1390000.0 IRT

    ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

    این ترکیب وجود ندارد.

    افزودن به سبد خرید سریع