دوره آموزشی اهداف و نتایج کلیدی، Objective & Key Results (OKR)

    ۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان 880000.0 IRT

    ۸۸۰,۰۰۰ تومان

    این ترکیب وجود ندارد.

    افزودن به سبد خرید سریع