دوره آموزشی طراحی سازمان

دوره آموزشی طراحی سازمان

در این دوره بر اساس دیدگاه کل منسجم و با ارائه چارچوب کلی توصیف یک سازمان ابتدا به معرفی الگوی هرم هدایت سازمان پرداخته و سپس با رویکردی کاربردی به بررسی مدل های مختلف طراحی سازمان و هم چنین انواع ساختارهای سازمانی پرداخته می شود.

۷۷۰,۰۰۰ تومان
770000.0 IRT ۷۷۰,۰۰۰ تومان
۷۷۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/04/09
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 37 دقیقه
اعضا 2
طراحی سازمان ساختار سازمانی هرم هدایت سازمان انواع الگوها و مدل های طراحی سازمان انواع طراحی ساختار
  • نمایش رایگان
  • نمایش رایگان
  • طراحی سازمان- هرم هدایت سازمان
  • نمایش رایگان
  • طراحی سازمان- اصول طراحی سازمان
  • طراحی سازمان - عوامل مؤثر بر طراحی سازمان
  • طراحی سازمان- رویکردهای اندازه گیری اثربخشی
  • طراحی سازمان- نکاتی در مورد انتخاب مدل طراحی
  • طراحی سازمان - مدل های طراحی سازمان
  • طراحی سازمان- انواع ساختارهای سازمانی (سنتی)
  • طراحی سازمان- انواع ساختارهای سازمانی (ساختارهای افقی)
  • طراحی سازمان- سازمان های آینده
  • طراحی سازمان- آینده ساختاری شرکت های نفتی و گازی
  • نمایش رایگان