۵۵۰,۰۰۰ تومان
550000.0 IRT ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/04/24
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 14 دقیقه
اعضا 2
مکاتبات اداری اصول مکاتبات اداری شیوه نگارش نگارش مکاتبات اداری شیوه نگارش گزارشات آیین نگارش نشانه گذاری گزارشات
    • نمایش رایگان
    • بخش دوم - ویژگی های نامه های اداری
    • بخش سوم - مشخصات نامه های اداری
    • بخش چهارم - مراحل تهیه نامه، بخشنامه
    • بخش پنجم - شیوه نگارش و نشانه گذاری مکاتبات اداری(نامه، دستورالعمل و بخشنامه و...)