۹۹۰,۰۰۰ تومان
990000.0 IRT ۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان
به روزرسانی 2023/05/12
تخمین زمان اتمام دوره 2 ساعت 55 دقیقه
اعضا 1
Hay Group Hay ارزشیابی مشاغل به روش مرسر آنالیز شغل تجزیه و تحلیل شغل
  • نمایش رایگان
  • بخش دوم - وظایف مدیریت منابع انسانی و آنالیز شغل
  • بخش سوم - ارتباط استراتژی سازمان با طراحی و مهندسی مشاغل
  • بخش چهارم - طراحی، ساختار و تعریف شغل
  • بخش پنجم - مدل مفهومی Hay Group در آنالیز شغل
  • بخش ششم - مراحل آنالیز شغل و نقش تحلیلگر
  • بخش هفتم - اجزای شناسنامه شغل
  • بخش هشتم - مثال های کاربردی شناسنامه شغل و شرایط احراز
  • بخش نهم - مدیریت ناسازگاری و رفع چالش های جاری سازی شناسنامه مشاغل