HR-OKR
كاربرد OKR در منابع انسانی


OKR ها چه کمکی به تیم منابع انسانی می کنند. 


OKR ها (اهداف و نتایج کلیدی) یک روش مدیریتِ مشارکتی است که به تیم های منابع انسانی کمک می کند تا اهداف را تعیین کرده و به آنها دست یابند. آنها برای همه واحدهای تجاری و افراد مفید هستند زیرا همسویی را هدایت می کنند، تمرکز را افزایش می دهند و ذاتاً شفافیت را ترویج می کنند.


صرف نظر از اینکه برداشت سازمان شما از OKRچیست، OKR عملكرد تیم های شما را موثرتر می کند. به عنوان منبع سازمان برای مدیریت و نگهداشتِ افراد و استعدادها استفاده مي شود و موجب موفقیت در بهبود رضایت، عملکرد و مشارکت کارکنان است. 

تیم منابع انسانی دو چالش اصلی دارد:

1- نشان دادن تأثیر تلاش های خود

2- ساختن فرهنگی که مقیاس پذیر باشد


چگونه OKR ها چالش های تیم منابع انسانی را حل می کنند؟ 


این وظیفه متخصصان منابع انسانی است که از بهبود مداوم در عملکرد کارمندان اطمینان حاصل کرده و همچنین استعدادهایی را به کار گیرد که با وظایف سازمان انطباق داشته و به افزایش بهره وری کمک کنند. 

اندازه گیری رضایت ذهنی با OKR ها امکان پذیر است و این نشان می دهد که چگونه می توانید پیشرفت را در تأثیر تلاش های کلی HR نشان دهید.


در حالی که بعضی ها منابع انسانی را به جای شتاب دهنده ابتکارات، به ‌عنوان یک هزینه سربار می دانند، متخصصان منابع انسانی می‌توانند از داده‌های OKR برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنند.


OKR ها نحوه مشارکت KPI های اختصاصی منابع انسانی در اهداف شرکت را برای رهبران سازمان آشکار می سازد. و به تیم های منابع انسانی کمک می کند تا منابع خود را برای تحقق آنها بکار گیرند. علاوه بر این، OKR ها به سنجش کمی مهارت های نرم مانند تعامل، سلامتی، همکاری، کار گروهی و بازخورد کمک می کنند.

با استفاده از شاخص ها، از میزان بهره وری منابع انسانی خود مطلع شوید. OKRها چارچوب زمانی محدود برای تیم های منابع انسانی شما هستند تا به طور مداوم سازمان شما را آزمایش، بهبود و حتی متحول کنند.


پیشنهاد سعدوفا برای مطالعه‌ی بیشتر: مدیریت منابع انسانی در عصر دیجیتال

تنظیم OKR برای تیم منابع انسانی

انتخاب یک نقطه تمرکز OKR برای منابع انسانی مستلزم دانستن نیازهای سازمان می باشد. انتخاب نواحی بی اهمیت مانع رشد می شود


نیازهای سازمان شما به ندرت تک بعدی هستند، اما OKRها به تیم های منابع انسانی کمک می کنند تا فرصت های رشد را از طریق جمع آوری داده ها کشف کنند.

برای مثال، نظرسنجی‌ در خصوص عملکرد کارمندان، مبنایی برای درک آسیب‌پذیری‌ها یا فرصت‌ها ایجاد می‌کنند.

اگر کارمندان از پاداش و مزایا راضی هستند اما احساس می کنند توسعه در برنامه آتی سازمان شما نیست. تمرکز OKR  می تواند توسعه باشد. ایجاد نتایج کلیدی که معیارهای رضایت (نتیجه) را هدف قرار می دهد یا ابتکاراتی که رضایت (خروجی) را بهبود می بخشد گام منطقی بعدی است.

مشاهده تغییرات داده‌های حاصل از نتایج کلیدی از یک فصل به فصل دیگر، به تیم‌های منابع انسانی کمک می‌کند تا ببینند کدام ابتکار موثر است، کجا نیاز به بهبود است، و چگونه ممکن است OKR ها نیاز به تطبیق داشته باشند.


نقاط تمرکز HR OKR:

چندین زمینه برای تمرکز OKR های HR وجود دارد:

جبران خدمات

کارایی و بهره وری

آموزش 

فرهنگ

نگهداشت

استخدام 

مدیریت عملکرد

نمونه های HR OKR عبارتند از: 

HR OKR  برای جبران خدمات
مثال 1
هدف: بهبود برنامه مزایای شرکت با رعایت حدود بودجه. 
نتیجه کلیدی 1: ارزیابی برنامه های مزایایی 5 شرکت مشابه، انتخاب و نهایی کردن برنامه جدید با بهترین تناسب
نتیجه کلیدی 2: اطمینان از مشارکت بیش از 85% در برنامه مزایا
نتیجه کلیدی 3: بودجه مزایا را زیر 500 دلار برای هر عضو تیم در سال حفظ کنید
مثال 2
هدف: روی کارمندان خود سرمایه گذاری کنید
نتیجه کلیدی 1: کاهش فرسایش عملکردی از 18٪ به 10٪
نتیجه کلیدی 2: افزایش نسبت رقابتی حقوق از 1.1 به 1.5
نتیجه کلیدی 3: بهبود امتیاز رضایت کارکنان برای پاداش از 60 به 75 درصد

HR OKR برای عملکرد
مثال 1
هدف: افزایش محسوس عملکرد تیم
نتیجه کلیدی 1: افزایش نرخ تکمیل OKR برای اعضای تیم از 60% به 70 %
نتیجه کلیدی 2: افزایش مشارکت در چک های هفتگی از 75% به 90%
نتیجه کلیدی 3: سرعت تولید محصول تیم ها را از 112 به 150 افزایش دهید

HR OKR برای آموزش 
مثال 1
هدف: اجرای برنامه توسعه شخصی برای همه اعضای تیم
نتیجه کلیدی 1: نقشه راه شغلی را برای تمام 65 موقعیت فعلی ایجاد کنید و از رهبران تیم تأیید بگیرید
نتیجه کلیدی 2: یک برنامه برای 100٪ اعضای تیم PDP ایجاد کنید
نتیجه کلیدی 3: دستیابی به نرخ تکمیل 80% برای PDP
نتیجه کلیدی 4: ابزار/سیستم ردیابی PDP را انتخاب کنید و به میزان رضایت 80% دست یابید.
مثال 2
هدف: دستیابی به پذیرش OKR در همه تیم ها
نتیجه کلیدی 1: کارگاه های آموزشی OKR برای  100 ٪ کارمندان برنامه ریزی شوند.
نتیجه کلیدی 2: در نظرسنجی کارمندان در مورد اثربخشی OKR به رتبه تایید 80% دست یابید
نتیجه کلیدی 3: دستیابی به حداقل 60 درصد نرخ تکمیل برای اولین چرخه OKRها.
مثال 3
هدف: ایجاد یک برنامه آموزشی برای هر بخش
نتیجه کلیدی 1: ایجاد و تأیید از رهبران تیم برای برنامه آموزشی برای 7 بخش
نتیجه کلیدی 2: دستیابی به 80% حضور در برنامه های آموزشی
نتیجه کلیدی 3: کسب امتیاز 9.0 اثربخشی رویدادهای آموزشی.

HR OKR برای فرهنگ
مثال 1
هدف: افزایش مشارکت و انگیزه تیم
نتیجه کلیدی 1: افزایش امتیاز مشارکت اعضای تیم از 75٪ به 90٪
نتیجه کلیدی 2: تعداد شکایات در ماه را از 4 به 1 کاهش دهید.
نتیجه کلیدی 3: 100٪ اعضای تیم بازخورد سه ماهه خود را دریافت می کنند.
مثال 2
هدف: بهبود سلامت کارکنان
نتیجه کلیدی 1: مصاحبه با 15 عضو تیم در مورد چگونگی بهبود تعادل بین کار و زندگی در تیم
نتیجه کلیدی 2: برنامه غذایی را به کمک یک متخصص تغذیه حرفه ای تنظیم کنید، میان وعده های 100% سالم را تهیه کنید
نتیجه کلیدی 3: مرخصی استعلاجی برای هر کارمند  از 2 روز به 1 روز در ماه کاهش یابد.
نتیجه کلیدی 4: اطمینان حاصل کنید که حداقل 70٪ از کارکنان واکسن آنفولانزای سالانه را از طریق تزریق در محل دریافت می کنند.

HR OKR برای نگهداشت کارکنان
مثال 1
هدف: بهبود قابل توجه میزان حفظ و نگهداشت کارکنان
نتیجه کلیدی 1: کاهش نرخ فرسایش کاری به زیر 3٪
نتیجه کلیدی 2: نمره رضایت کارکنان را به 9 یا بالاتر ارتقا دهید
نتیجه کلیدی 3: 99٪ کارکنان یک فرم نظرسنجی تعاملی را برای تعیین روش هایی برای بهبود شفافیت و همسویی کامل می کنند.
نتیجه کلیدی 4: گزارش کامل مقایسه غرامت و مزایای فعلی با نرخ های بازار.
مثال 2
هدف: پالایش و ارتقای ارزش های شرکت
نتیجه کلیدی 1: مصاحبه با 25 نفر از اعضای تیم (15٪ از کل) در مورد فرهنگ و ارزش های ما
نتیجه کلیدی 2: به روز رسانی مقادیر، توضیحات، و مثال ها بر اساس مصاحبه
نتیجه کلیدی 3: در طول جلسات هفتگی تیم در مورد مثال هایی از نحوه استفاده از ارزش های خود 5 گفتگو انجام دهید.
OKR های منابع انسانی برای استخدام 
مثال 1
هدف: ایجاد یک فرايند استخدام موثر
نتیجه کلیدی 1: میانگین زمان پیشنهاد شاغل برای شغل خالی را از 45 به 30 روز کاهش دهید
نتیجه کلیدی 2: افزایش میزان پیشنهادات پذیرفته شده از 80% به 90%
نتیجه کلیدی 3: کاهش هزینه استخدام از 1250 دلار به کمتر از 1000 دلار
نتیجه کلیدی 4: افزایش درصد انتصاب از منابع داخلی از 10٪ به 25٪
نتیجه کلیدی 5: 15 استخدام جدید بنا به توصیه کارمندان فعلی
مثال 2
هدف: بهبود فرآیند ورود به سازمان
نتیجه کلیدی 1: انجام 10 مصاحبه برای شناسایی مشکلات مربوط به فرآیند ورود
نتیجه کلیدی 2: افزایش نرخ ماندن در سازمان برای کارکنان جدید از 85٪ به 95٪
نتیجه کلیدی 3: دستیابی به نرخ رضایت 90٪ از فرآیند ورود به سازمان. 

OKR  برای مدیریت عملکرد
مثال 1
هدف: دستیابی به مدیریت عملکرد مستمر
نتیجه کلیدی 1: اجرای یک فرآیند بازخورد دو طرفه حلقه بسته جدید برای 100٪ از کارکنان
نتیجه کلیدی 2: ارزیابی عملکرد همه کارکنان با فرایند جدید انجام شده است. 
نتیجه کلیدی 3: دریافت 90٪ امتیاز مشارکت مثبت کارکنان برای فرآیند جدید
نتیجه کلیدی 4: اطمینان حاصل کنید که بیش از 80% مدیران فرآیند بررسی هفتگی را با استفاده از فرایند جدید اجرا می کنند.
مثال 2
هدف: همه مدیران خود را مؤثرتر و موفق تر کنیم
نتیجه کلیدی 1: اجرای آموزش مدیریت با مشارکت بیش از 80 درصد
نتیجه کلیدی 2: اطمینان حاصل کنید که هر مدیر جلسات منظم 1 به 1 را با بازخورد دو طرفه انجام می دهد.
نتیجه کلیدی 3: نظرسنجی های ماهانه کارمندان بصورت ناشناس را برای دریافت بازخورد در مورد اثربخشی مدیریت انجام دهید
نتیجه کلیدی 4: اجرای فرآیند ارزیابی 360 درجه برای همه مدیران، ارائه گزارش به تیم اجرایی

چگونه OKR ها را برای تیم های منابع انسانی ساده کنیم.
در اینجا نیاز به یک شتاب دهنده یا تسهیل گر وجود دارد که به عنوان یک پل بین استراتژی و اجرا عمل کند.  پلتفرم اجرای استراتژی ما که بر اساس روش‌شناسی اهداف و نتایج کلیدی (OKR) بنا شده است جایی است که کسب‌وکارها استراتژی موفقی را برنامه‌ریزی می‌کنند، تیم‌ها را روی آن متمرکز و همسو می‌کنند و در لبه پیشرفت باقی می‌مانند.
از آنجایی که شرکت شما به دنبال دستیابی به بهترین نتایج ممکن است، شما نیاز به یک رویکرد مدرن برای اداره و یا تغییر کسب و کار خود دارید. یک مدل عملیاتی مدرن می تواند استراتژی، تیم‌ها و داده‌ها را برای کمک به تصمیم‌گیری سریع‌تر، بهینه‌سازی عملیات و به دست آوردن نتایج بهتر کسب‌وکار با هم ترکیب می‌کند.
چه شرکت بزرگی باشید که با کارزار رقابت مواجه است یا یک کسب‌وکار کوچک که هزینه‌های نوآورانه را مدیریت می‌کند می توانید به کمک یه تسهیل گر خبره و یک مدل عملیاتی مدرن به بهترین های کسب و کار خود بدل شوید.  

 


 

HR-OKR
Ali Akbar Izadikhah ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۱۹:۱۶:۰۵
اشتراک گذاری این پست
بایگانی
ورود برای ارائه نظر
Objective Key Result (OKR)
اهداف و نتایج کلیدی