هر شركت داراي منابع محدود مالي و وقت مديريتي است . مديران خوب ، منابع ارزشمند را در جاهايي صرف مي كنند كه بازه بيش تر دارند. به همان دليل هر جا را كه زيان ده ببيند ، قطع مي كنند.
اگر خواهان بهترين آدم ها در تيم خود هستيد، ناچاريد كه با برنامه فرق گذاري كنار بياييد . من هيچ سیستم مديريتي ديگري را سراغ ندارم كه در زمينه خود به اين شفافي، شتاب، و عادلانه عمل نمايد. بي نقص نيست. ولي همانند صراحت، تفاوت گذاري نيز فعاليت در محيط كسب و كار را روشن و آشكار كرده و از همه جهت بدان بهبود مي بخشد.
بازدید
1 کل بازدیدها
1 نمایش اعضا
0 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این video توسط ایمیل.

تعبیه در وبسایت شما