آزمون آزمایشی شایستگی های حرفه ای بازرگانان (قسمت دوم)

10 XP
بازدید
45 کل بازدیدها
45 نمایش اعضا
0 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این quiz توسط ایمیل.

7. ساحت ایمانی دین که در ارتباط عمیق مؤمن با امر قدسی معنا می یابد و فراتر از مجازات و پاداش است، کدام بخش دین محسوب می شود؟