آزمون آزمایشی شایستگی های حرفه ای بازرگانان (قسمت پنجم)

10 XP
بازدید
697 کل بازدیدها
42 نمایش اعضا
684 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این quiz توسط ایمیل.

1. مواردی هم چون مشارکت در امور خیریه، مشارکت در ارتقای فرهنگ عمومی و ملی، و یا احترام به هنجارهای اجتماعی و ارزش های دینی، جزو کدام دسته از مسئولیت های مندرج در منشور اخلاقی شرکت ها است:
3. عدم تعهد اخلاقی ممکن است منجر به این گردد که یک تاجر چه تعبیری از احتکار داشته باشد:
4. کدام مورد جزو مسئولیت های توجه به جامعه و منافع ملی مندرج در منشور اخلاقی شرکت ها محسوب نمی شود:
5. در جامعه ای که بخش عمده ای از افراد آن با مشکل سیر کردن خانواده خود روبه رو هستند، سرمایه گذاری برای عرضه حجم چشم گیری از مواد خوراکی غیرضروری، گران قیمت و لوکس که مشتری آن تنها قشر خاص و پردرآمد جامعه است، چگونه است:
7. از اساسی ترین ویژگی های یک کسب وکار و تجارت موفق کدام است:
8. شرط لازم و مؤثرترین ضابطه برای شکل گیری اعتماد و برقراری ارتباط میان افراد و سازمان ها کدام است:
9. موارد مناسب برای جاهای خالی کدامند: «مهم ترین نکات اخلاقی کسب وکارها در قبال مشتری، پایبندی به اصل ..... و پایبندی به ..... می باشد»
10. کدام مورد به عنوان رایج ترین شعار تبلیغاتی و ارزش بیان شده رسمی در بازار تجارت محسوب می شود: