آزمون آزمایشی شایستگی های حرفه ای بازرگانان (قسمت سوم)

10 XP
بازدید
587 کل بازدیدها
42 نمایش اعضا
607 بازدیدهای عمومی
اقدامات
0 پسندها
0 نپسندیده‌ها
0 نظرات
اشتراک بر شبکه های مجازی
اشتراک لینک
اشتراک گذاری توسط ایمیل

لطفا ورود برای اشتراک گذاری این quiz توسط ایمیل.

4. ترتیب مناسب برای جاهای خالی کدام است: «تعریف انصاف در حوزه ..... است و به کار بردن آن در حوزه روابط بین شخصی ...... است.»
5. کلمات مناسب برای جاهای خالی به ترتیب کدامند: «تبیین منشور حقوق مشتری در حوزه ...... و راه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM ) در حوزه ..... است.»
6. کدام مورد جزو مؤلفه های حرفه (به عنوان یک کرده شغلی همگن) محسوب نمی شود:
7. حوزه هایی چون اخلاق خانواده، اخلاق ورزش، اخلاق سازمانی، اخلاق کسب و کار، مصادیقی از کدام دسته بندی اخلاقی است:
8. مواردی چون اخلاق مهندسی، اخلاق پزشکی، اخلاق بازرگانی و مانند آن، مصادیق چه نوع دسته بندی اخلاقی است:
9. مجموعه اثبات شده از دانش، مهارت، توانایی، و نگرش موردنیاز جهت انجام یک تکلیف کاری بر اساس استاندارد را چه می نامند: